Sme držiteľom oprávnenia TECHNICKEJ INŠPEKCIE S.R., na záklde ktorého vykonáva všetky činnosti v oblasti elektroinštaláce, elektroúdržby, merania a regulácie...

OPRÁVNENIE TECHNICKEJ INŠPEKCIE S.R. č. 043/2/2013-EZ-S,O (OU,R,M)-E1,A,B na druh činnosti:

            Oprava vyhradených technických zarisdení elektrických v rozsahu:

  • OU    oprava a údržba
  • R       rekonštrukcia
  • M       montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

E1    technické zariadenia elektrické bez obmedzenianapätia vrátane bleskozvodov

Triedy objektov:

A    objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B    objekty s nebezpečenstvom výbuchu